Rakstiskie tulkojumi

Juridiskie tulkojumi

Notariālais apliecinājums

Mutiskie tulkojumi

Mājas lapu tulkojumi

Korekcija

Rakstiskie tulkojumi

Vispārējie tulkojumi. Neraugoties uz jūsu projekta lielumu, mēs spējam nodrošināt Jūs ar ātru un precīzu tulkojumu, kuru veic mērķa valodas nesējs. Vispārējie tulkojumi var būt dokumentu, atskaišu, ziņojumu, lietišķās sarakstes un pat eseju veidā.

Tehniskie tulkojumi. Saviem klientiem mēs spējam piedāvāt pat ļoti sarežģītu tehnisko dokumentu tulkojumus. Mūsu pieredzes diapazons sevī ietver tādus dokumentus kā: tehniskās specifikācijas, lietošanas instrukcijas un pamācības, sistēmu aprakstus, grāmatas.

Medicīnas dokumentu tulkojumi. Kad iet runa par medicīnas dokumentu tulkojumu, jebkuram burtam ir ārkārtīga nozīme. Tieši tāpēc šāda veida dokumentu tulkošanu mēs uzticam tikai saviem tulkotājiem, kas pēc izglītības ir ārsti. Šādiem tulkojumiem ir ļoti svarīgi, lai tos bez jebkādām šaubām varētu saprast medicīnas speciālisti, kas vēlāk no tā arī vadīsies.

Juridiskie tulkojumi

Mūsu tulkotāji spēj iztulkot jebkurus juridiskos dokumentus, kā piemēram dzimšanas, miršanas, laulības apliecības šķiršanās dokumentus, testamentus, patentu pieteikumus, tiesvedības dokumentus u.c. Mēs zinām, cik liela nozīme ir juridiskā dokumenta pareizam tulkojumam. tieši tāpēc ar šīs tematikas tulkojumiem mums nodarbojas tulkotāji ar zināšanām un pieredzi jurisprudencē.

Notariālais apliecinājums

Firmas apliecinājums – tiek veikts saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā". Apliecinājuma veikšanai nav nepieciešams iesniegt dokumenta oriģinālu.

Notāra apliecinājums – tiek veikts galvenokārt uz juridiskiem dokumentiem (dzimšanas, miršanas, laulības apliecības, diplomi, sertifikāti, medicīnas izraksti un tml.). Apliecinājuma veikšanai ir nepieciešams iesniegt dokumenta oriģinālu.

Īstuma apliecināšana vai legalizācija – nozīmē paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, ko veic konsulārā amatpersona. Līdz ar to, vienā valstī sastādīti dokumenti iegūst juridisku spēku citā valstī. šo procedūru veic LR ārlietu ministrijas konsulārais departaments.

Mutiskie tulkojumi

Sinhronā tulkošana ir sarežģītākais mutiskās tulkošanas veids. Tieši tāpēc šim pakalpojumam tiek izmantoti tikai tulki ar augstu kvalifikāciju un lielu darba pieredzi, jo tulkojums jāveic vienlaicīgi ar runātāja uzstāšanos. Parasti sinhronā tulkošana ir pieprasīta konferencēs, sanāksmēs, prezentācijās, politiska līmeņa sēdēs u.c. Sinhronās tulkošanas veikšanai ir nepieciešamas tulkošanas kabīnes, austiņas

Konsekutīvā tulkošanā tulks vispirms uzklausa runātāju un tad pārtulko teikto attiecīgajā valodā. Tulks darbojas kā runātāju starpnieks un viņam ir jāspēj ātri un kvalitatīvi tulkot uz abām valodām.

Mājas lapu tulkojumi

Mēs piedāvājam arī profesionālus mājas lapu tulkojumus, kuros piesaistām Jūsu jomas speciālistus, ar ko spējam sniegt augstas klases tulkojumus un garantēt izvairīšanos no nejēdzībām un misēkļiem.

Papildus, piedāvājam esošo tekstu korekciju, kuru veic tie tulkotāji, kuriem mērķa valoda ir dzimtā.

Korekcija

Mūsu profesionālie korektori sagatavo dokumentu izmantojot "track changes" funkciju Microsoft Wordā. šī funkcija dod iespēju viegli pārvietoties starp izmaiņām un apstiprināt korektora ieteiktās izmaiņas. korektora ieteikumi un komentāri parādās uz dokumenta malām.

Mēs piedāvājam savus pakalpojumus sekojošās valodās:

Angļu, Armēņu, Azerbaidžānu, Bulgāru Čehu, Dāņu, Franču Grieķu, Horvātu, Igauņu, Itāļu, Japāņu, Krievu, Latviešu, Lietuviešu, Makedoņu, Nīderlandiešu, Norvēģu, Poļu, Rumāņu, Serbu, Slovēņu, Somu, Spāņu, Turku, Ukraiņu, Ungāru, Vācu, Zviedru. Ja neatradāt sev nepieciešamo valodu sarakstā – droši zvaniet vai rakstiet un mēs esam droši, ka spēsim atrast risinājumu.